Hitachi

Máy Lạnh HITACHI 1.0 Hp RAS-F10CF/RAC-F10CF
  • ▼ 10%
7.790.000  đ
Hitachi 6.990.000 đ
khuyến mãi
MÁY LẠNH HITACHI RAS-X13CD/RAC-SX13CD
  • ▼ 14%
13.900.000  đ
Hitachi 11.890.000 đ
khuyến mãi
Máy Lạnh HITACHI RAS-E13CY/RAC-E13CY
  • ▼ 12%
10.590.000  đ
Hitachi 9.290.000 đ
khuyến mãi
MÁY LẠNH HITACHI RAS-X10CD/RAC-SX10CD
  • ▼ 12%
10.900.000  đ
Hitachi 9.590.000 đ
khuyến mãi
Máy lạnh Hitachi E10CZ
  • ▼ 10%
8.100.000  đ
Hitachi 7.290.000 đ
khuyến mãi
Máy lạnh Hitachi RAS-X13CB (Inverter)
  • ▼ 18%
14.490.000  đ
Hitachi 11.890.000 đ
khuyến mãi