Panasonic

Panasonic 13.990.000 đ
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8
Panasonic 21.990.000 đ
Máy lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18UKH-8
Panasonic 16.290.000 đ
Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12WKH-8M Mới 2020
Panasonic 10.890.000 đ