Âm li - loa

6.490.000  đ
Sony 4.543.000 đ
ARTDIO 2.990.000 đ