Máy Xay - Máy Ép Sinh Tố

Máy xay sinh tố Hitachi BL-601P
Hitachi 1.220.000 đ
Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1511WRA
Panasonic 850.000 đ
Máy xay sinh tố Panasonic MX-V310KRA
Panasonic 1.390.000 đ
Máy xay sinh tố Hitachi BL-603G
Hitachi 1.790.000 đ
Máy xay sinh tố Philips HR2108
Philips 770.000 đ
Máy xay sinh tố Panasonic MX-900MW
Panasonic 1.090.000 đ
Máy xay sinh tố Panasonic MX-GM1011 GRA
Panasonic 790.000 đ