Thiết Bị Gia Dụng

Máy xay sinh tố Panasonic MX-M100GRA
Panasonic 770.000 đ
Máy xay sinh tố Panasonic MX-M200GRA
Panasonic 830.000 đ
Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1511WRA
Panasonic 850.000 đ
Máy xay sinh tố Panasonic MX-V310KRA
Panasonic 1.380.000 đ
Máy xay sinh tố Hitachi BL-603G
Hitachi 1.790.000 đ
Máy vắt cam Philips HR2738 25 W
Philips 495.000 đ
Máy xay sinh tố Philips HR2108
Philips 770.000 đ
Máy xay sinh tố Panasonic MX-GM1011 GRA
Panasonic 790.000 đ