Panasonic

Bình thủy điện Panasonic NC-EG3000CSY 3 lít
Panasonic 1.590.000 đ